Automatizácia

Automatizácia dávkovania hárkov

Najčastejšie automatizovaným procesom v prípade baliarenských strojov je dávkovanie hárkov vlnitej lepenky. V minulosti boli ručné podávače nahradené reťazovými podávačmi, po ktorých nasledovali rýchlejšie, tzv. „kicker-feeder“ podávače, t. j. mechanické riešenia dávkovacích tyčí pohybujúcich sa dopredu a dozadu. Hlavnou nevýhodou týchto dvoch spôsobov podávania hárkov je, že hárok sa nevkladá prednou, ale zadnou hranou, čo môže viesť k nepresnostiam pri rezaní a tlači. Mechanické dávkovacie pazúriky a podávacia tyč môžu ľahko poškodiť povrch hárka a majú problémy s dávkovaním menej kvalitných, deformovaných alebo tenkých hárkov vlnitej lepenky.
Vyššie opísané dávkovacie systémy dokážeme zmodernizovať zabudovaním „Lead-edge feeder“ podávača, t. j. sacieho podávača s vákuovým stolom. Tieto podávače nielenže zvyšujú rýchlosť a bezpečnosť dávkovania, ale oveľa spoľahlivejšie podávajú aj menej kvalitné, krivé alebo zdeformované hárky. Okrem toho eliminujú aj nepresné spracovanie kvôli rôznym rozmerom hárkov.

 

Robotizácia

Vkladanie hárkov do podávača a stohovanie alebo „paletizácia“ polotovarov alebo hotových výrobkov na konci výrobného procesu je monotónny úkon, ktorý si vyžaduje ľudskú silu. Obidva tieto úkony možno nahradiť robotmi vykonávajúcimi vkladanie a vykladanie. Robotické rameno dokáže ukladať materiál na podávač, respektíve na konci výrobného procesu preložiť a optimálne uložiť polotovary alebo hotové výrobky a balíky z valčekového dopravníka na paletu. To všetko pred páskovaním a balením paliet.

FX-10S_LEF (1 color flexo printer)
SR-25 (használt szlotter)
Automatizáció

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov