Inovatívne riešenia

Riadiace systémy

Väčšina papierenských strojov zakúpených našou spoločnosťou alebo prevádzkovaných našimi partnermi môže mať aj vyše 20 rokov. Riadenie a elektroniku týchto strojov môžeme v súčasnom svete rýchlo sa rozvíjajúcich informačných technológií považovať za zastarané a len ťažko sa dajú nahradiť ich elektrické a špeciálny komponenty.

Naši partneri sa na nás často obracajú s požiadavkou na návrh a realizáciu modernizácie riadiacich systémov nimi používaných strojov. Okrem toho musia všetky repasované, novo inštalované a realizované riadenia nevyhnutne zahŕňať aj bezpečnostné obvody a riešenia predpísané v normách EÚ, ktoré naši technici aplikujú a integrujú do novo navrhnutých systémov.

S odbornou pomocou našich špecialistov na automatizáciu a elektroniku dokážeme rýchlo nájsť riešenia aj na tie najzložitejšie požiadavky a realizáciu riadiacich systémov zariadení od rôznych výrobcov, ako aj špeciálnych zariadení. Nezáleží na tom, či ide o vytvorenie a realizáciu nových, použitých alebo inovatívnych systémov.

V takýchto prípadoch implementujeme moderné programovateľné riadiace jednotky (PLC), priemyselné počítačové a dotykové (HMI) riadenia s užívateľským programom navrhnutým našou spoločnosťou a užívateľsky prívetivým rozhraním, ľubovoľným jazykom, nepretržitou podporou a vzdialenou online pomocou.

 

Hnacie systémy

Staršie stroje majú zväčša reťazové alebo prevodové pohony, ktoré sa časom opotrebujú a v dôsledku toho sa stanú nepresnými. Po určitom čase to vedie k tomu, že dokážu len veľmi ťažko vyrobiť dve úplne rovnaké krabice. Staršie hnacie systémy možno zmodernizovať rebrovaným remeňom alebo priamym pohonom. Najvhodnejším riešením pre práce a úkony vyžadujúce maximálnu presnosť je, ak je každý hriadeľ vybavený servomotorom. Vďaka týmto moderným pohonom budú stroje pracovať oveľa presnejšie.

innovatív megoldások

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov