Prestavba elektronických a riadiacich systémov

Pri prestavbe existujúcich riadiacich systémov vyvstáva otázka, nakoľko má byť nový riadiaci systém programovateľný a prispôsobiteľný. Je potrebné zvýšiť stupeň automatizácie výrobného stroja alebo radšej ponechať jeho poloautomatické, prípadne plne manuálne riadenie? Naši špecialisti vytvoria s ohľadom na potreby a požiadavky používateľov a v prípade potreby doplnia novými funkciami konštrukciu renovovaných elektronických a riadiacich systémov, to všetko s priebežnou konzultáciou a informovaním klienta. Na základe toho sa dá ľahko rozhodnúť a vykonať elektronické repasovanie existujúceho mechanického stroja pomocou moderného – aj digitálneho – počítadla, dekódovacím odberom vzoriek, optickými signalizačnými zariadeniami, farebným dotykovým displejom a priemyselným PLC riadením.

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov