Sťahovanie ťažkých strojov

Vo výrobe je logistika takmer rovnako dôležitá ako organizácia samotnej výroby. Keď si nejaká spoločnosť zaobstará nový stroj alebo sa presťahuje do väčšej haly, snaží sa zvýšiť aj efektivitu výroby. Zdieľaním našich odborných znalostí pomáhame našim partnerom optimalizovať ich výrobu od fázy plánovania cez prípravu výkresov až po umiestnenie nových strojov, ako aj profesionálne a bezpečné premiestnenie ich existujúcich strojov.

 

Ťažké stroje a technológie nachádzajúce sa vo výrobných halách spoločností sa môžu premiestňovať rôznymi spôsobmi, z hľadiska výpadku výroby je však veľmi dôležitým faktorom to, koľko času zaberie demontáž a montáž daného stroja alebo technológie.

Naša spoločnosť má uzatvorené príslušné poistenie zodpovednosti a naši kvalifikovaní technici majú rozsiahle skúsenosti so zdvíhaním, manipuláciou a polohovaním strojov a ich častí v rámci výrobných hál jedného závodu, ale aj v prípade sťahovania do nového závodu.

Máme k dispozícii kvalitné a štandardizované prepravné plošiny s nosnosťou 12 a 45 ton, hydraulické zdvíhacie zariadenia a ďalšie zariadenia, naši technici absolvovali skúšky z viazania a vešania bremien, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečný výkon prác so žeriavom, a majú európsky preukaz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov.

Pomocou našich dieselových vysokozdvižných vozíkov s nosnosťou 3, 10 a 12 ton, ktoré sú uskladnené v našom závode a sú kedykoľvek k dispozícii, dokážeme jednoducho a rýchlo vyriešiť najrôznejšie zdvíhacie úlohy.

BGM_gopfert_daruzas
NGW_eterna

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov