Plánovanie výrobného procesu, odborné poradenstvo

Optimalizácia manipulácie s materiálom a každodennej logistiky v rámci výrobnej haly prostredníctvom premiestnenia a usporiadania strojov a dispozičné riešenie novej haly kvôli príchodu nového stroja je úlohou, ktorá si vyžaduje mimoriadnu obozretnosť a skúsenosti. V prípade, ak sa po umiestnení jedného alebo viacerých nových strojov zmení obeh materiálov a polotovarov, musia sa prehodnotiť aj existujúce logistické procesy.
Podľa procesov spracovania vlnitej lepenky umiestnime vaše výrobné stroje v naplánovanom a logickom poradí, v rámci existujúcej alebo novo vybudovanej výrobnej haly, s optimálnym využitím priestoru a zabezpečením materiálového toku. To všetko s digitálnym vyobrazením, s ohľadom na ľubovoľné úpravy a nároky.

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov