Prestavba podľa ES vyhlásenia o zhode a certifikácia

Obstaranie staršieho strojného zariadenia alebo stroja dovezeného z Ďalekého východu je často ekonomicky výhodným riešením. Ich uvedenie do prevádzky však neprebieha vždy bezproblémovo. To, že majú CE certifikát, ešte neznamená, že spĺňajú aktuálne a platné predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu proti úrazu elektrickým prúdom. Zhodu dokážeme v takýchto prípadoch zabezpečiť pomocou dodatočných opatrení, vďaka ktorým sa stroje a zariadenia stanú lepšie ovládateľnými a bezpečnejšími.
 
Takéto opatrenia môžu zahŕňať napr.:

  • Stavbu nového rozvádzača
  • Prestavbu rozvádzača na systém s riadiacim napätím 24 V
  • Pripojenie koncových spínačov a núdzových vypínačov k systému s viacerými obvodmi

 
Po vyššie uvedených úpravách vieme zabezpečiť aj získanie CE certifikátu pre zariadenie a riadenie podľa platných predpisov.

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov