Distribúcia papierenských potrieb a spotrebného materiálu

Opotrebenie hrán noža výsekového nástroja, povrchové deformácie výsekovej dosky stroja a nehomogénny materiál vedú k tomu, že výsek nie je pekný, súvislý a nedostatočne sa oddeľuje od odpadu. Pre odstránenie takýchto chýb výseku ponúkame samolepiace pásky rôznej hrúbky a z rôzneho materiálu, ktoré sa dajú prilepiť na výsekovú dosku podľa línií noža výsekového nástroja alebo na fóliu nástroja, prípadne na zadnú stranu nástroja. Pomocou papierových a kovových pásov rôznej hrúbky sa dajú miesta, v ktorých je rez nedokonalý, upraviť s presnosťou na stotiny milimetrov.
 
Aby sa pri výseku výrobkov s viacerými obrázkami zabránilo rozpadnutiu hárka, musia sa priamo na stroji vytvoriť medzi obrázkami premostenia. Na hrane nožov výsekového nástroja vyhotovíme v určitých rozstupoch zábrusy, vďaka ktorým sa naruší rezná línia, čiže sa vytvorí prepojovací mostík. K tomu vám odporúčame použiť pneumatickú alebo elektrickú brúsku s ručným náradím navrhnutým špeciálne pre tento účel. Okrem brúsky máme v ponuke aj 0,5 – 0,8 – 1 mm hrubé rezné kotúče, s ktorými sa dá presne vytvoriť hrúbka mostíkov bez deformácie rezných nožov.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj poloautomatickými a automatickými čistiacimi zariadeniami rôznej kapacity, ktoré sú vhodné na čistenie vody kontaminovanej flexo farbami a v našej ponuke nájdete tiež separačné činidlá – prídavné látky, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie týchto zariadení.
 
K nami ponúkaným zošívačkám (ramenovým, poloautomatickým a automatickým strojom, strojom s oscilačnou zošívacou hlavou) ponúkame zošívacie drôty rôznej hrúbky a v rôznych baleniach, zvinuté na plastovej cievke. Neváhajte nás kontaktovať s požadovanou hrúbkou a vyhotovením drôtu.

 
V našej ponuke nájdete okrem iného:

  • samolepiace penové pásky, ktoré sa dajú prilepiť vedľa sloter nožov pre presnejšie rezanie,
  • lepiacu pásku zo sklenených vlákien, čiernu lepiacu pásku TESA na prilepenie štočkov,
  • penové podložky, tzv. „airbag“ v hrúbke 1-2-3 mm pod plášť štočka,
  • štočkovú tyč pre prichytenie štočka namontovaného na plášť,
  • rôzne kovové klietky na bezpečné a priestorovo úsporné skladovanie štočkov a výsekových nástrojov.

 
V prípade akýchkoľvek otázok, požiadaviek alebo dopytu nás neváhajte kontaktovať!

Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov